คลังสินค้าคืออะไรทำไมต้องเช่า?

0 Comments

เช่าคลังสินค้า

คลังสินค้า คือ สถานที่หรืออาคารปลูกสร้างที่เราเอาไว้จัดเก็บสินค้า หรือวัตถุดิบต่างๆ ที่อยู่ในกระบวนการผลิตหรือการจัดจำหน่ายให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่ได้รับความเสียหาย เพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบายในการขนส่งและเคลื่อนย้ายสินค้า 

ประเภทของคลังสินค้า 

การแบ่งประเภทของคลังสินค้าตามประเภทสินค้าภายใน 

1.คลังสินค้าทั่วไป คือ คลังสินค้าที่บรรจุสินค้าอุปโภค บริโภคทั่วๆไป เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ขนมถุงต่างๆ ฯ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและไม่ต้องดูแลรักษาอะไรมากนัก 

2.คลังสินค้าอันตราย คือ คลังที่เก็บสินค้าที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ อาจจะต้องมีใบอนุญาตในการครอบครองหรือขนย้ายเป็นต้น เช่น วัตถุไวไฟ สารพิษ สารเคมีต่างๆ  สินค้าประเภทนี้ต้องได้รับการดูแลอย่างเข้มงวดเพราะอาจจะก่อเกิดอันตรายได้ในระหว่างจัดเก็บ 

3.คลังสินค้าของสด  คือ คลังสินค้าที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิอยู่ตลอดเวลาเพื่อรักษาสินค้าในคลัง ไม่ให้ได้รับความเสียหาย เช่น อาหารทะเลสด ผลไม้สด อาหารแช่แข็งฯ  

4.คลังสินค้าพิเศษ คือ คลังสินค้าที่ต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเพราะสินค้ามีมูลค่าและเสียหายได้ง่าย เช่น เครื่องสำอาง ยา สกินแคร์ฯ  

การแบ่งประเภทของคลังสินค้าตามลักษณะงาน 

1.คลังสินค้าเพื่อจัดเก็บสินค้า คือ เป็นแหล่งเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบให้อยู่ในสาพสมบูรณ์ไม่เสียหาย เน้นดูแลรักษาสินค้าเป็นเรื่องสำคัญ 

2.คลังสินค้าที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้า (Distribution center, DC) คือ คลังสินค้าที่ทำหน้าที่เป็นคลังจัดเก็บสินค้าและกระจายสินค้าไปยังฝ่ายที่ต้องการ รวมไปถึงลูกค้าปลีกที้องซื้อสินค้า คือสามารถจัดการทั้งการจัดเก็บและกระจายสินค้าในทีเดียวนั่นเอง 

3.ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า (Cross Dock) คือ คลังสินค้าใช้สำหรับในการรับสินค้า และส่งสินค้าในเวลาเดียวกัน ซึ่งมีลักษณะเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าไปด้วย หรืออาจจะเป็นที่รวบรวมสินค้าจากซับพลายเออร์หลายๆราย แล้วรวบรมส่งให้ลูกเค้าเป็นรายๆไป ซึ่งคลังสินค้าประเภทนี้มักจะต้องมีทั้งส่วนที่รับสินค้าเข้า และส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่กระจายสินค้าไปในที่ต่างๆ อยู่ในคลังสินค้าร่วมกัน 

เมื่อรู้จักกับคลังสินค้าแล้วจะเห็นได้ชัดว่าคลังสินค้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจเป็นอย่างมาก นอกจากจะใช้เก็บสินค้าและวัตถุดิบต่างๆแล้วยัง เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย แต่ทำไมไม่เลือกสร้างคลังสินค้าไปเลย ทำไมต้องเลือกเช่าคลังสินค้าเรามาดูเหตุผลกันค่ะ 

1.ต้นทุนที่ต่างกัน 

ในการสร้างและการบำรุงรักษาคลังสินค้านั้นต้องใช้สถานที่ เงินทุน และเวลาเป็นจำนวนมาก การเช่าคลังสินค้าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการทางธุรกิจได้ ทำให้ธุรกิจมีสภาพการเงินที่คล่องตัวขึ้น 

2.ความสะดวกสบายในการจัดเก็บสินค้า  

การเช่าคลังสินค้าเราจะได้คลังสินค้าที่พร้อมเก็บสินค้ารวดเร็วแล้ว ยังรองรับความต้องการของกิจการได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นขนาดอาคาร ทำเลที่ตั้งของคลังสินค้า เทคโนโลยีในการจัดเก็บสินค้า ที่ผู้ประกอบการสามารถเลือกเปรียบเทียบ ว่าจะใช้หรือลดความต้องการเองได้อยู่ตลอด  

3.การขนส่งและการกระจายสินค้าที่ดีกว่า 

คลังสินค้าบางประเภทสามารถเป็นทั้งที่เก็บสินค้าและกระจายสินค้าไปในตัวได้อีกด้วย และบางที่ที่ให้เช่าคลังสินค้าประเภทนี้สามารถจ้างผุ้ประกอบการข้างนอก(Outsource) มาจัดการสินค้าได้ง่าย โดยไม่ต้องเข้ามาที่โรงงานหรือสถานประกอบการให้วุ่นวายหลายขั้นตอน ทำให้การทำงานสะดวกขึ้น 

4.ช่วยลดระยะเวลาการดำเนินการของกิจการได้ 

เนื่องจากลดขั้นตอนและระยะทางในการขนส่งได้แล้วก็ทำให้เวลาในการดำเนินกิจการสั้นลงอีกด้วย ทำให้ผู้ประการมีเวลาเพิ่มขึ้น ทำให้การทำงานในส่วนต่างๆ ลื่นไหล และสามารถนำเวลาที่เหลือเหล่านี้ไปปรับปรุงให้กิจการก้าวหน้าขึ้นอีกทางหนึ่ง 

เห็นแบบนี้แล้ว คงต้องลองทบทวนและชั่งน้ำหนักเรื่องคลังสินค้าให้เพิ่มขึ้น ว่าจะตัดสินใจทำอย่างไรกับเรื่องนี้ จะเลือกสร้างคลังสินค้าขึ้นมาด้วยตนเอง หรือจะเลือกเช่าคลังสินค้า แบบไหนจึงจะเหมาะสมกับกิจการที่กำลังทำอยู่ เพื่อเพิ่มโอกาสและรับมือให้กับการเจริญเติบโตของกิจการในอนาคตจริงมั้ยคะ? 

Tags: