ประเภทของงานศิลป์ในปี 2021

0 Comments

ประเภทของผลงานศิลป์ในปัจจุบัน

ศิลปะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ช่วยให้ความเจริญหูเจริญตา เป็นความบันเทิงและสร้างแรงจูงใจอย่างนึงในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทำให้การดำรงชีวิตของมนุษย์มีความหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งคำว่า ‘ศิลปะ’ ไม่จำเป็นต้องมีแบบแผน เพราะนี่คือสิ่งที่สร้างสรรค์จากจินตนาการรวมทั้งความคิดอันเป็นนามธรรม ให้กลายมาเป็นสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ และศิลปินจะสร้างผลงานตามรสนิยม , ความชอบส่วนตัว , ทัศนคติรวมทั้งมุมมองนั้นมีความแตกต่างกันออกไป
ในบทความนี้จะพาทุกๆ ท่านมารู้จักประเภทของศิลปะพร้อมกับงานศิลป์ในสมัยใหม่กันครับ

ศิลปะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.วิจิตรศิลป์ (Fine Arts)

เป็นงานศิลปะ อันมีความละเอียดอ่อนช้อย เต็มไปด้วยความงดงามตระการตา ไม่อาจนำมาใช้งานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้ แต่ก็มีผลงานบางชิ้น อาจนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง จัดเป็นงานที่มีความละเอียดลออ อีกทั้งยังมีความแปลกตา สำหรับผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสไตล์วิจิตรศิลป์ หรือ Fine Arts ส่วนใหญ่ จะเป็นศิลปินแห่งชาติหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงทางด้านงานศิลปะเป็นอย่างมาก โดยสร้างผลงานศิลปะให้ออกมามีความแตกต่างเฉพาะตัวเอง

2.ประยุกต์ศิลป์ (Applied Arts)

เป็นงานศิลปะที่มีการประยุกต์สามารถนำมาผสมผสานให้เข้ากับสิ่งรอบๆตัว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านการใช้งาน ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความสวยงามทางด้านศิลปะ ให้เข้าไปผสมผสานเพื่อให้เกิดความสมดุลกันมากยิ่งขึ้น โดยศิลปะสไตล์ประยุกต์ศิลป์นี้ สามารถพบได้อยู่ทั่วไปในหลายๆสถานที่ ไม่ว่าจะเป็น อาคาร, ตึก, บ้านที่พักอาศัยและอื่นๆ สำหรับงานสไตล์นี้จัดเป็นงานสถาปัตยกรรมที่มีมากมายทั้งในประเทศไทยรวมทั้งต่างประเทศ ตลอดจนงานออกแบบตกแต่งภายในต่างๆ รวมไปถึงกาออกแบบ แบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ทั่วไป ซึ่งมีอยู่ตามท้องตลาดด้วยเช่นกัน

ประเภทของผลงานศิลป์ในปัจจุบัน

หลายๆ ท่านคงได้พบกันผลงานศิลปะรูปแบบต่างๆ ตามโซเชียลที่หลากหลายสไตล์ ซึ่งเราสามารถจัดกลุ่มย่อยๆ ได้ดังนี้
Sketch and Painting  เป็นผลงานศิลป์ที่แสดงผ่านการวาดภาพสเก็ชพร้อมกับลงสีด้วยเทคนิคต่างๆ ตามสไตล์ของศิลปิน เป็นผลงานที่สามารถทำได้สะดวกที่สุดและเป็นแบบดั้งเดิมโดยใช้เพียงแค่กระดาษ ดินสอ สีน้ำมัน หรืออุปกรณ์เครื่องเขียนอีกมากมายเพื่อสร้างสรรค์ผลงานอันล้ำค่า
Art and Technology เป็นประเภทงานศิลป์สมัยใหม่ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะกับเทคโนโลยี ซึ่งอาศัยเครื่องมือสมัยใหม่อย่างคอมพิวเตอร์ iPad หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ศิลปินใช้ในการสร้างผลงาน ซึ่งมีหลายรูปแบบ อาทิเช่น  Polygon Art จะเป็นงานศิลปะที่จะมีความเป็นมิติแสงสีสวยงาม สร้างสรรค์ผลงานด้วยมุมมองรูปทรงเลขาคณิต เป็นต้น

การสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ในสมัยนี้มีความสะดวกสบายกว่าเมื่อก่อนมาก รูปแบบการนำเสนอก็แตกต่างตามยุคสมัย สื่อสารผ่านผลงานไม่ว่าจะเป็นการบอกเล่าเหตุการณ์ในปัจจุบันหรือต้องการแสดงจุดยืน  ทั้งนี้เราหวังว่าทุกท่านๆ จะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับ