ประเภทของผลงานศิลป์ในปัจจุบัน

ประเภทของงานศิลป์ในปี 2021

0 Comments

ศิลปะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ช่วยให้ความเจริญหูเจริญตา เป็นความบันเทิงและสร้างแรงจูงใจอย่างนึงในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทำให้การดำรงชีวิตของมนุษย์มีความหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งคำว่า ‘ศิลปะ’ ไม่จำเป็นต้องมีแบบแผน เพราะนี่คือสิ่งที่สร้างสรรค์จากจินตนาการรวมทั้งความคิดอันเป็นนามธรรม ให้กลายมาเป็นสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ และศิลปินจะสร้างผลงานตามรสนิยม , ความชอบส่วนตัว , ทัศนคติรวมทั้งมุมมองนั้นมีความแตกต่างกันออกไปในบทความนี้จะพาทุกๆ ท่านมารู้จักประเภทของศิลปะพร้อมกับงานศิลป์ในสมัยใหม่กันครับ ศิลปะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.วิจิตรศิลป์ (Fine Arts) เป็นงานศิลปะ อันมีความละเอียดอ่อนช้อย เต็มไปด้วยความงดงามตระการตา ไม่อาจนำมาใช้งานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้ แต่ก็มีผลงานบางชิ้น อาจนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง จัดเป็นงานที่มีความละเอียดลออ อีกทั้งยังมีความแปลกตา สำหรับผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสไตล์วิจิตรศิลป์ หรือ Fine Arts ส่วนใหญ่ จะเป็นศิลปินแห่งชาติหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงทางด้านงานศิลปะเป็นอย่างมาก