น้ำยา ล้าง คราบ ไขมัน เหล็ก

น้ำยาล้างคราบไขมันเหล็ก คืออะไร มีคุณสมบัติอย่างไร

0 Comments

น้ำยาล้างคราบไขมันเหล็กเป็นผลิตภัณฑ์ล้างและทำความสะอาดผิวโลหะ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางเคมีที่เหมาะกับการล้างทำความสะอาดชิ้นงานโลหะในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ โดยจะล้างไขมันและฝุ่นผงต่างๆ ออกเป็นการเตรียมชิ้นงานให้สะอาดเพื่อเข้าสู่กระบวนการถัดไป ทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพได้สินค้าหรือชิ้นงานที่มีมาตรฐานตรงตามความต้องการ เนื่องจากหากการทำความสะอาดไม่มีประสิทธิภาพมากพออาจส่งผลต่อคุณสมบัติต่างๆ ของชิ้นงานได้ เช่น ประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมลดลงหรือการยึดติดของสี เป็นต้น น้ำยาล้างคราบไขมันเหล็กหรือผลิตภัณฑ์ล้างและทำความสะอาดผิวโลหะนั้นสามารถใช้ล้างทำความสะอาดชิ้นงานโลหะได้หลากหลาย เช่น อะลูมิเนียม เหล็ก อัลลอยเหล็ก เป็นต้น ด้วยวิธีการจุ่มหรือสเปรย์ขึ้นอยู่กับลักษณะของชิ้นงานและกระบวนการในไลน์ผลิต โดยใช้ความเข้มข้นอยู่ที่ประมาณ 1 ถึง 3 เปอร์เซ็นต์ คุณสมบัติของน้ำยาล้างคราบไขมันเหล็ก น้ำยาล้างคราบไขมันเหล็กที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติในการล้างน้ำมันกันสนิมและฝุ่นผงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ได้ทั้งกระบวนการแบบจุ่มและแบบสเปรย์ สามารถล้างทำความสะอาดบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึงได้ เช่น ตามแนวรอยพับ เป็นต้น น้ำยาล้างคราบไขมันเหล็กจะต้องสามารถใช้ได้กับวัสดุที่หลากหลายประเภท สามารถแยกน้ำมันออกจากน้ำยาเคมีได้ง่าย ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและเพื่อการใช้น้ำยาเคมีได้นานขึ้น สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิต่ำแต่ยังคงประสิทธิภาพสูงในการล้าง น้ำยาล้างคราบไขมันเหล็กจะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีส่วนประกอบของโบรอนและฟอสเฟส สามารถยับยั้งการกัดกร่อนและการเกิดสนิมบนชิ้นงานโลหะได้