เครื่องคัดแยกปุ๋ย แบบไหนดี ทำไมต้องคัดแยกปุ๋ย

0 Comments

เครื่องคัดแยกปุ๋ยมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนในอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ย ต้องยอมรับเลยว่าปัจจุบันปุ๋ยเป็นตัวช่วยในภาคการเกษตรทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันอุตสาหกรรมปุ๋ยได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นที่น่าจับตามอง อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบที่หลากหลายเช่น ยูเรีย ฟอสเฟส คอปเปอร์ซัลเฟต ฯลฯ อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยจำเป็นต้องอาศัยการเตรียมวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็น การกรอง การคัดแยก การบด และการร่อน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีขนาดเล็กละเอียดเท่ากัน วัตถุดิบที่มีขนาดละเอียดเท่ากันช่วยให้เนื้อปุ๋ยเกาะตัวกันได้ดีขึ้นมีความสม่ำเสมอช่วยให้ขั้นตอนการอัดแท่งหรืออัดเมล็ดทำได้ง่ายขึ้นได้เมล็ดที่สวยงาม มีขนาดสม่ำเสมอเช่นเดียวกันและที่สำคัญเลยคือมีธาตุอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทำให้การย่อยสลายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปุ๋ยจึงควรให้ความสำคัญในเรื่องของการคัดแยกวัตถุดิบและอาจจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเช่น เครื่องคัดแยกปุ๋ยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เครื่องคัดแยกปุ๋ย เครื่องคัดขนาดเมล็ดปุ๋ยคุณภาพสูง ได้มาตรฐานระดับโลก เป็นที่ยอมรับในระดับสากลคงจะหนีไม่พ้น Galaxy Sivtek  ผู้นำด้านการผลิตเครื่องกรอง เครื่องร่อน และเครื่องคัดแยกสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ISO 9001: 2015 ยินดีส่งมอบนวัตกรรมในการปรับปรุงคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ปุ๋ย